Aktualności

Wakacje w pełni!

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Harbutowic, pragną gorąco
i serdecznie podziękować Panu Markowi Styczniowi za okazaną życzliwość i wsparcie.

Dzięki hojności Pana Marka mogliśmy m.in. pojechać na udane wycieczki, nie tylko zwiedzając piękno przyrody i zabytków, ale też wypocząć nad wodą.

Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy!

Mieszkańcy Domu

Gorący Potok Szaflary
Góra Parkowa Krynica-Zdrój
Jezioro Mucharskie
Wadowice

PRACA dla Fizjoterapeuty

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. T. PIEKARZA W HARBUTOWICACH – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach zatrudni Fizjoterapeutę.

Miejsce wykonywania pracy:
WTZ – Harbutowice, pracownie WTZ w Myślenicach oraz w Dobczycach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • zaangażowanie w pracę.

Forma zatrudnienia:

 • umowa na zastępstwo, pełny etat,
 • praca w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godzin na dobę.

Obowiązki :

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych  zajęć z zakresu  rehabilitacji z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 • opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji dla uczestników WTZ,
 • prowadzenie dokumentacji rejestrującej przebieg zajęć.

Osoba do kontaktu:

Kierownik WTZ – Magdalena Szymska

Tel. 12 373 08 00

wtz-harbutowice@wp.pl

Siedziba placówki: Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice

Informacja

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar F

„Wymiana  pokrycia dachowego  na budynku B2-DPS Harbutowice (Warsztaty Terapii Zajęciowej).”

Wartość dofinansowania: 160 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:229 480,40 zł

Opis zadania: wykonano roboty remontowe polegające  na  wymianie  pokrycia dachowego wraz z wymianą okien dachowych, rynien spustowych i instalacji odgromowej na  budynku B2-DPS Harbutowice – użytkowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D

„Zakup mikrobusu  do przewozu niepełnosprawnych  uczestników WTZ.”

Wartość dofinansowania: 93 720,90 zł

Całkowita wartość zadania: 157 589,00 zł

Opis zadania: zakupiono pojazd  9 – osobowy przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich służący do przewozu uczestników WTZ (pracownie WTZ w Dobczycach).

Wesołego Alleluja!

Zdrowych, obfitujących w Łaski Boże, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, aby chwile spędzone z najbliższymi dodawały Państwu otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności, życzy Dyrekcja DPS w Harbutowicach wraz z pracownikami i mieszkańcami Domu.

Ogłoszenie dotyczące odwiedzin Mieszkańców

Szanowni Państwo,

Ze względu na właściwą organizację pracy personelu opiekuńczego, szczególnie w soboty, niedziele i święta, uprzejmie prosimy o korzystanie z czasu odwiedzin Mieszkańców w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz po południu od 14.00 do 17.00.

Projekt Bezpieczny Dom

Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” –  III nabór.

Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach w związku z zagrożeniem COVID-19 w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – III nabór.

Cel główny grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi  : 23 085,51 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

23 085,51 zł – nagrody dla pracowników, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne przez okres 1 miesiąca;

Okres realizacji grantu: od 01 października 2021 r. do 31 października 2021 r.

W wyniku realizacji grantu zapewniona zostanie opieka nad mieszkańcami poprzez: wypłatę nagród za pracę w okresie 1 miesiąca, dla pracowników DPS mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne przez okres 1 miesiąca.

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – III nabór, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Więcej o: Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Z uwagi na utrzymujący się nadal wysoki wzrost zakażeń, prosimy o korzystanie z możliwości odwiedzin naszych Mieszkańców według podanego wcześniej schematu.

W okresie świąteczno-noworocznym nie przewidujemy wyjazdów Mieszkańców na urlopy.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i dziękujemy za troskę o zdrowie własne i bliskich.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru

Przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

Żyje własnym pięknem.

A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem

życzą

Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy

Domu Pomocy Społecznej z Harbutowic

Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach

Poniżej przedstawiamy Państwu zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że odwiedziny w Domu będą odbywać się wg poniższych zasad.

Mieszkańcy Zaszczepieni przeciwko COVID-19 Niezaszczepieni przeciwko COVID-19
Osoby odwiedzające
Zaszczepione przeciwko COVID-19 DOZWOLONE z zachowaniem reżimu sanitarnego (Zał. nr 2) DOZWOLONE
z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (Zał. nr 3)
Niezaszczepione przeciwko COVID-19, ozdrowieńcy oraz osoby z negatywnym wynikiem testu w kierunku COVID-19 (wynik ważny do 48 h od daty pobrania) DOZWOLONE z zachowaniem reżimu sanitarnego (Zał. nr 2) DOZWOLONE
z zachowaniem
wzmożonego reżimu
sanitarnego
(Zał. nr 3)
Niezaszczepione przeciwko COVID-19, oraz osoby bez wykonanego wcześniej testu w kierunku COVID-19 DOZWOLONE z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (Zał. nr 3) Tylko w uzasadnionych sytuacjach przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego, na podstawie zgody Dyrektora placówki (Zał. nr 3)

Załącznik nr 2.

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin mieszkańców placówek:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rak wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
 4. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcu placówki przez osobę odwiedzającą możliwe jest po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
 5. Podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego kontaktu z mieszkańcem jak przytulanie, uściski, pocałunki.
 6. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.
 7. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię i nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 8. Personel placówki odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie.

Załącznik nr 3.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin mieszkańców placówek:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rak wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
 4. Preferowaną formą odwiedzin są spotkania na zewnątrz budynku (ogród, park, altana).
 5. W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających w placówce.
 6. Rekomenduje się stworzenie takich warunków w placówce, aby odwiedzający miał kontakt tylko z osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem placówki, wskazanym do organizacji odwiedzin.
 7. Mieszkańca może odwiedzać jednocześnie maksymalnie 1 osoba.
 8. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię i nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 9. W szczególnych sytuacjach jak np. pożegnanie – gdy wizyta odbywa się w budynku, personel placówki odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie.