O warsztatach

Warsztaty są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Jednostką prowadzącą Warsztaty jest Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza  w Harbutowicach.

Warsztaty  działają w trzech oddziałach:

  1. Harbutowice 1,
  2. Myślenice, ul. Średniawskiego 35
  3. Dobczyce, ul. Szkolna 20b. 

Warsztaty czynne są 5 dni w tygodniu tj.;
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

Uczestnikami  Warsztatów są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz wskazanie do uczestnictwa w WTZ.