Kontakt WTZ

Dom Pomocy Społecznej

im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

 

WTZ – Harbutowice

Adres: 32-440 Sułkowice, Harbutowice 1

Telefon kontaktowy: 12 273 30 68 (tel./fax)

12 373 08 00 (tel.)

 

WTZ – Myślenice

Adres: 32-400 Myślenice, ul. Średniawskiego 35

Telefon kontaktowy: 12 312 71 31 (tel./fax)

 

WTZ – Dobczyce

Adres: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20b

Telefon kontaktowy: 12 271 00 06  (tel./fax)