PRACOWNIE WTZ W DOBCZYCACH

 1. Pracownia aktywizacji zawodowej

Celem pracowni jest przygotowanie uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, podtrzymywanie umiejętności szkolnych  tj. pisanie, czytanie, liczenie), kształtowanie umiejętności ekonomicznych, korzystania z urządzeń informatycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych.

Zakres działań pracowni aktywizacji zawodowej  obejmuje:

 • nauka umiejętności  obsługi urządzeń  elektronicznych (komputer, drukarka, skaner, fax)
 • nauka redagowania dokumentów aplikacyjnych: życiorysu, listu motywacyjnego, itd.
 • nauka umiejętności korzystania z Internetu podczas poszukiwania pracy
 • organizowanie  praktyk zawodowych
 • zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem  programów komputerowych
 • zajęcia interpersonalne 
 • wykonywanie prac z zakresu papieroplastyki (kartki okolicznościowe, ozdoby
  z kartonu, prace z bibuły)
 • trening ekonomiczny
 • trening społeczny
 • utrzymywanie porządku na terenie WTZ, dbanie o kwiaty doniczkowe
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia artystyczna 

Celem pracowni jest rozwijanie  sprawności  manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,  kształtowanie wrażliwości artystycznej uczestników, a także  rozwój percepcji, wyobraźni
i samodzielności twórczej.

Zakres działań pracowni artystycznej obejmuje:

 • poznawanie technik plastycznych tj.  rysunek, malarstwo, rzeźbienie w masie solnej
 • wykonywanie odlewów  gipsowych i ceramicznych
 • zdobienie wyrobów  z drewna ( ramki, skrzynki, wieszaki)
 • wyklejanie z papieru – wydzieranki, wycinanki itp.,
 • robienie makramy
 • przygotowywanie stroików i ozdób  okolicznościowych
 • tworzenie gazetki warsztatowej i artystyczny wizerunek WTZ
 • trening ekonomiczny
 • trening społeczny
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia  zajęć domowych

Celem pracowni jest   opanowanie przez uczestnika umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz  poprawa zaradności osobistej 

Zakres działań pracowni gospodarstwa domowego obejmuje:

 • przygotowanie prostych posiłków
 • naukę obsługi sprzętów gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami BHP tj. czajnik bezprzewodowy, frytkownica, kuchenka elektryczna, żelazko, robot kuchenny,
 • nauka   posługiwania się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi stosowanymi w gospodarstwie domowym
 • nauka poznania różnych artykułów spożywczych oraz zasad ich obróbki, wykorzystania i przechowywania,
 • nauka  samodzielności w planowaniu, przygotowywaniu i podawania posiłków
 • nauka prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłków 
 • poznawanie okazjonalnych tradycji kulinarnych
 • trening ekonomiczny
 • trening społeczny
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia techniczna 

Celem aktywności uczestników w pracowni jest  poznawanie zasad obsługi narzędzi ręcznych i elektronarzędzi do obróbki drewna oraz rozróżnianie i dobór odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy.  

Zakres działań pracowni technicznej  obejmuje:

 • organizację stanowiska pracy  zgodnie z zasadami BHP
 • nauka obsługi maszyn i narzędzi ręcznych
 • wykonywanie prac z drewna tj.  ramki do zdjęć i obrazów, kwietniki, półki, karmniki, komódki, skrzynki ogrodowe
 • malowanie drewna
 • współpraca z pracownią artystyczną – przygotowanie półproduktów do zdobienia
 • wykonywanie prostych prac konserwatorskich na terenie WTZ
 • dbanie o teren zielony wokół WTZ
 • trening ekonomiczny
 • trening społeczny
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia rękodzieła 

Celem pracowni jest nauka umiejętności manualnych  związanych z haftem i szyciem.

Zakres działań pracowni rękodzieła obejmuje:

 • kształtowanie umiejętności szycia ręcznego ściegami tj. fastrygą, ściegiem prostym, gobelinowym, ozdobnym 
 • naukę wyszywania  technika krzyżykową, wstążkową i płaską
 • naukę robienia makramy,  tkania na krośnie, filcowania
 • naukę szycia na maszynie
 • naukę reperowania odzieży i przyszywania guzików
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie