Aktualności

Ogłoszenie – praca dla psychologa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. T. PIEKARZA W HARBUTOWICACH – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach zatrudni Psychologa.

Miejsce wykonywania pracy:
WTZ – Harbutowice, pracownie WTZ w Myślenicach oraz w Dobczycach.

Wymagania:

 • Posiadanie dyplomu magistra psychologii

Forma zatrudnienia:

 • umowa na pełny etat,
 • praca w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godzin na dobę,
 • praca w 3 placówkach WTZ , w następującym  rozkładzie: 3 dni WTZ w Harbutowicach, 1 dzień WTZ w Myślenicach i 1 dzień WTZ w Dobczycach

Obowiązki :

 • udzielanie pomocy psychologicznej uczestnikom WTZ
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych  zajęć z uczestnikami
 • współpraca  z rodzicami  /opiekunami uczestników WTZ
 • przeprowadzanie  badań i testów psychologicznych dla wybranych uczestników
 • prowadzenie dokumentacji

Osoba do kontaktu:

Kierownik WTZ – Magdalena Szymska

Tel. 12 373 08 00

wtz-harbutowice@wp.pl

Siedziba placówki: Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice

Wakacje w pełni!

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Harbutowic, pragną gorąco
i serdecznie podziękować Panu Markowi Styczniowi za okazaną życzliwość i wsparcie.

Dzięki hojności Pana Marka mogliśmy m.in. pojechać na udane wycieczki, nie tylko zwiedzając piękno przyrody i zabytków, ale też wypocząć nad wodą.

Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy!

Mieszkańcy Domu

Gorący Potok Szaflary
Góra Parkowa Krynica-Zdrój
Jezioro Mucharskie
Wadowice

PRACA dla Fizjoterapeuty

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. T. PIEKARZA W HARBUTOWICACH – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach zatrudni Fizjoterapeutę.

Miejsce wykonywania pracy:
WTZ – Harbutowice, pracownie WTZ w Myślenicach oraz w Dobczycach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • zaangażowanie w pracę.

Forma zatrudnienia:

 • umowa na zastępstwo, pełny etat,
 • praca w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godzin na dobę.

Obowiązki :

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych  zajęć z zakresu  rehabilitacji z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 • opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji dla uczestników WTZ,
 • prowadzenie dokumentacji rejestrującej przebieg zajęć.

Osoba do kontaktu:

Kierownik WTZ – Magdalena Szymska

Tel. 12 373 08 00

wtz-harbutowice@wp.pl

Siedziba placówki: Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice

Informacja

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar F

„Wymiana  pokrycia dachowego  na budynku B2-DPS Harbutowice (Warsztaty Terapii Zajęciowej).”

Wartość dofinansowania: 160 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:229 480,40 zł

Opis zadania: wykonano roboty remontowe polegające  na  wymianie  pokrycia dachowego wraz z wymianą okien dachowych, rynien spustowych i instalacji odgromowej na  budynku B2-DPS Harbutowice – użytkowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D

„Zakup mikrobusu  do przewozu niepełnosprawnych  uczestników WTZ.”

Wartość dofinansowania: 93 720,90 zł

Całkowita wartość zadania: 157 589,00 zł

Opis zadania: zakupiono pojazd  9 – osobowy przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich służący do przewozu uczestników WTZ (pracownie WTZ w Dobczycach).

Wesołego Alleluja!

Zdrowych, obfitujących w Łaski Boże, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, aby chwile spędzone z najbliższymi dodawały Państwu otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności, życzy Dyrekcja DPS w Harbutowicach wraz z pracownikami i mieszkańcami Domu.

Ogłoszenie dotyczące odwiedzin Mieszkańców

Szanowni Państwo,

Ze względu na właściwą organizację pracy personelu opiekuńczego, szczególnie w soboty, niedziele i święta, uprzejmie prosimy o korzystanie z czasu odwiedzin Mieszkańców w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz po południu od 14.00 do 17.00.

Projekt Bezpieczny Dom

Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” –  III nabór.

Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach w związku z zagrożeniem COVID-19 w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – III nabór.

Cel główny grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi  : 23 085,51 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

23 085,51 zł – nagrody dla pracowników, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne przez okres 1 miesiąca;

Okres realizacji grantu: od 01 października 2021 r. do 31 października 2021 r.

W wyniku realizacji grantu zapewniona zostanie opieka nad mieszkańcami poprzez: wypłatę nagród za pracę w okresie 1 miesiąca, dla pracowników DPS mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne przez okres 1 miesiąca.

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – III nabór, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.