PRACOWNIE WTZ W HARBUTOWICACH

 1. Pracownia gastronomiczna:

Cel pracowni – nauka, kształtowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi sprzętów kuchennych. Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przygotowujących do samodzielnego prowadzenie gospodarstwa domowego oraz pracy pod nadzorem w małej gastronomii. 

Zakres działań pracowni gastronomicznej:

 • samodzielne i pod nadzorem przygotowanie potraw
 • zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia, wartości produktów odżywczych
 • kształtowanie umiejętności poczucia estetyki przygotowanych potraw, czystości
  i dokładności oraz umiejętności podawania posiłków
 • nabywanie praktycznej umiejętności obsługi sprzętów AGD (mikser, maszynka do mięsa, kuchenka, piekarnik, patelnie elektryczne itp)
 • kształtowanie umiejętności planowania i realizowania zakupów
 • trening ekonomiczny
 • trening społeczny
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 1. Pracownia stolarska:

Cel  pracowni – doskonalenie dokładności i cierpliwości przy wykonywanych pracach, usprawnianie motoryki małej oraz pobudzanie wyobraźni i kreatywności uczestników.
W pracowni wykonywane są różnorodne prace związane z obróbka drewna , w tym prace artystyczne, ramki, karmniki, skrzynki, wieszaki itp. Uczestnicy nabywają wiedzę
i umiejętności dotyczące obróbki drewna i  sklejki. Nabyte umiejętności mają umożliwić uczestnikom podjęcie pracy zawodowej. 

Zakres działań pracowni stolarskiej:

 • Obróbka drewna (szlifowanie, czyszczenie, cięcie, klejenie drewna)
 • wyżynanie elementów ozdobnych  wyżynarką do drewna
 • wytwarzanie przedmiotów użytkowych  z drewna (półek, kwietników, ramek, karmników, wieszaków)
 • wytwarzanie przedmiotów ozdobnych z drewna (zabawki)
 • współpraca z innymi pracowniami np. poprzez wykonywanie elementów do zdobienia dla pracowni artystycznych
 • wykonywanie prostych napraw na WTZ np. malowanie, klejenie, naprawa mebli czy sprzętów
 • trening ekonomiczny
 • trening społeczny
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 1. Pracownia prasowalnicza 

Celem pracowni jest  opanowanie przez uczestnika umiejętności niezbędnych do samodzielności w samoobsłudze, poprawa zaradności osobistej oraz kształtowanie umiejętności zawodowych.

Zakres działań pracowni prasowalniczej:

 • reperowanie odzieży
 • nauka segregowania i składania ubrań
 • nauka prasowania
 • utrzymanie ładu i porządku wokół WTZ
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia ceramiczna 

Cel pracowni – nauka, kształtowanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności z zakresu technik ceramicznych ,manualnych pozwalających uwrażliwiać na sztukę i osiągać maksymalną sprawność motoryki małej. 

Zakres działań pracowni ceramicznej:

 • wykonywanie prac ceramicznych tj. donic,  ramek, tac wazonów, dzwonków, aniołów metodą wałeczków, kuleczek, odlewów
 • praca manualna w glinie 
 • wypalanie w piecu ceramicznym prac
 • szkliwienie i dekorowanie prac różnymi technikami
 • wypalanie prac pokrytych granulatem szklanym
 • nauka pracy na kole garncarskim
 • nauka organizacji i kultury pracy
 • organizowanie zajęć o charakterze zajęcia integracyjnym
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia papierniczo – komputerowa

Cel pracowni – nauka, kształtowanie i utrwalenie umiejętności z zakresu obsługi komputera, programów komputerowych, internetu oraz urządzeń biurowych. Nauka umiejętność związanych z recyklingiem papieru. 

Zakres działań pracowni papierniczo-komputerowej

 • nauka i utrwalanie podstaw obsługi komputera
 • przepisywanie tekstów
 • tworzenie gazetek na tablicy informacyjnej WTZ
 • obsługa drukarki, gilotyny, bindownicy
 • korzystanie z programów edukacyjnych
 • kształtowanie umiejętności pisania pism urzędowych, CV, życiorysu
 • nauka i utrwalanie umiejętności obsługi sprzętów cyfrowych (aparat, kamera)
 • czerpanie papieru
 • wykonywanie prac artystycznych z wykorzystaniem papieru czerpanego – papieroplastyka
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia krawiecka 

Celem pracowni jest doskonalenie umiejętności szycia przy zastosowaniu techniki pracy ręcznej i maszynowej. Rozwijanie sprawności manualnych. Kształcenie zdolności ruchów precyzyjnych. Pobudzenie aktywności i wyobraźni twórczej. Nauka czerpania radości
z efektów własnej pracy. 

Zakres działań pracowni szwalniczej obejmuje:

 • nauka reperowania odzieży 
 • nauka obsługi maszyny do szycia i żelazka
 • wykonywanie strojów, teatralnych, maskotek, zabawek, masek karnawałowych 
 • nauka technik haftu i  szydełkowania.
 • nauka wykroju i łączenia elementów materiału 
 • kształtowanie umiejętności szycia ręcznego ściegami tj. fastrygą, ściegiem prostym, gobelinowym, ozdobnym
 • stosowanie powyższych umiejętności przy wyszywaniu serwetek, obrusów, obrazów metodą krzyżykową, richelieu
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia plastyczna 

Celem pracowni  jest nauka, kształtowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i technicznych , wyrabianie umiejętności manualnych oraz rozwijania indywidualnych umiejętności i twórczego myślenia. Zasadniczym celem terapii pracowni poza wykonywaniem czynności manualnych  jest również doskonalenie wyobraźni, spostrzegawczości, koncentracji uwagi.

Zakres działań pracowni plastycznej obejmuje:

 • pracę różnymi technikami plastycznymi (akwarele, farby olejne, akrylowe, kredki ołówkowe, pastelowe itp)
 • wykonywanie prac ręcznych (zdobienie przedmiotów)
 • wykonywanie prace technicznych (kartki okolicznościowe, ozdoby z różnych materiałów, prace z bibuły)
 • kształtowanie twórczości własnej
 • wykonywanie form przestrzennych z drewna, masy solnej, gipsu
 • przygotowywanie prac konkursowych o  tematyce plastycznej
 • przygotowywanie prac na wystawy promujące twórczość osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia ogrodnicza 

Cel pracowni jest  nauka, kształtowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu BHP, obsługi narzędzi ogrodniczych oraz pomocy niezbędnych do pracy w pracowni, uwrażliwianie na piękno przyrody, rozładowanie napięć, wyciszanie, usprawnianie fizyczne.

Zakres działań Pracowni Ogrodniczej

 • dbanie o roślinność na terenie zielonym przy WTZ 
 • nabywanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 • nauka hodowli i pielęgnacji roślin 
 • kształtowanie umiejętności układania bukietów i stroików okolicznościowych
 • wykonywanie prac manualnych z dóbr natury i zbiorów z działki
 • dbanie o rośliny zielone na WTZ (sadzenie, przesadzanie, podcinanie, podlewanie)
 • wykonywanie prac plastycznych oraz stroików okolicznościowych
 • wykonywanie wełnianych dekoracji met. filcowania
 • odlewanie ozdób gipsowych 
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie