Ogłoszenie – praca dla psychologa w WTZ Myślenice

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. T. PIEKARZA W HARBUTOWICACH – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach zatrudnią psychologa.

Miejsce wykonywania pracy:
pracownie WTZ w Myślenicach, ul. Średniawskiego 35, 32-400 Myślenice

Kwalifikacje: dyplom magistra psychologii (doświadczenie zawodowe nie jest wymagane)

Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu

Obowiązki :

  • udzielanie pomocy psychologicznej uczestnikom WTZ,
  • prowadzenie indywidualnych i grupowych  zajęć z uczestnikami,
  • współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ,
  • przeprowadzanie badań i testów psychologicznych dla wybranych uczestników,
  • prowadzenie dokumentacji.

Osoba do kontaktu:

Kierownik WTZ – Magdalena Szymska

Tel. 12 373 08 00

wtz-harbutowice@wp.pl