Aktualności

Odwiedziny mieszkańców

Mieszkańcy zaszczepieni dwoma dawkami mogą spotkać się z rodzinami w parku wokół Domu. Do dyspozycji pozostaje też pokój odwiedzin (od poniedziałku do piątku w budynku administracji).

W celu bezpiecznej i sprawnej organizacji odwiedzin prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami Domu.

Bez zmian pozostaje dotychczasowa forma odwiedzin czyli w holu budynku przez szybę bez bezpośredniego kontaktu.

Osoby odwiedzające prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Informujemy również, że w ramach realizacji zadania grantowego ” Sami- Dzielni” jest możliwość komunikacji zdalnej z mieszkańcami, poprzez Skype – dane dostępu: Dps Harbutowice1 lub Dps Harbutowice2.

Wielkanoc 2021

„Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia, aby człowiek żył pełnią własnego życia: aby Człowiek żył z Boga i w Bogu” – Jan Paweł II

W imieniu Mieszkańców  Domu składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Aby te Święta przepełnione były pokojem, miłością i odpoczynkiem .
Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego
odnowi  wiarę i wniesie nadzieję,
 a powracająca do życia natura będzie natchnieniem
w codziennym życiu.

Jednocześnie przypominamy, iż odwiedziny mieszkańców odbywają się w dalszym ciągu w reżimie sanitarnym, rozmowa z mieszkańcami jest możliwa poprzez szybę w oknie na parterze budynku. Przywiezione dla mieszkańców rzeczy przekazują Państwo poprzez personel DPS. O wszelkich zmianach dotyczących odwiedzin informacji będziemy udzielać na bieżąco.