Zatrudnimy pielęgniarkę/pielęgniarza/ratownika medycznego

Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach
Harbutowice 1; 32-440 Sułkowice
zatrudni:
PIELĘGNIARKĘ / PIELĘGNIARZA / RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Praca w systemie 12 godzinnym, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapraszamy do kontaktu:
nr tel. (12) 273-20-02
e-mail: kontakt@dpsharbutowice.pl