Zaproszenie do złożenia zapytania ofertowego

Dom Pomocy Społecznej im. T. piekarza zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zakup mikrobusu 9-miejscowego (8+1 kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dostosowane do przewozu  osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.