Ogłoszenie – praca dla psychologa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. T. PIEKARZA W HARBUTOWICACH – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach zatrudni Psychologa.

Miejsce wykonywania pracy:
WTZ – Harbutowice, pracownie WTZ w Myślenicach oraz w Dobczycach.

Wymagania:

  • Posiadanie dyplomu magistra psychologii

Forma zatrudnienia:

  • umowa na pełny etat,
  • praca w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godzin na dobę,
  • praca w 3 placówkach WTZ , w następującym  rozkładzie: 3 dni WTZ w Harbutowicach, 1 dzień WTZ w Myślenicach i 1 dzień WTZ w Dobczycach

Obowiązki :

  • udzielanie pomocy psychologicznej uczestnikom WTZ
  • prowadzenie indywidualnych i grupowych  zajęć z uczestnikami
  • współpraca  z rodzicami  /opiekunami uczestników WTZ
  • przeprowadzanie  badań i testów psychologicznych dla wybranych uczestników
  • prowadzenie dokumentacji

Osoba do kontaktu:

Kierownik WTZ – Magdalena Szymska

Tel. 12 373 08 00

wtz-harbutowice@wp.pl

Siedziba placówki: Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice