Odwiedziny mieszkańców

Mieszkańcy zaszczepieni dwoma dawkami mogą spotkać się z rodzinami w parku wokół Domu. Do dyspozycji pozostaje też pokój odwiedzin (od poniedziałku do piątku w budynku administracji).

W celu bezpiecznej i sprawnej organizacji odwiedzin prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami Domu.

Bez zmian pozostaje dotychczasowa forma odwiedzin czyli w holu budynku przez szybę bez bezpośredniego kontaktu.

Osoby odwiedzające prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Informujemy również, że w ramach realizacji zadania grantowego ” Sami- Dzielni” jest możliwość komunikacji zdalnej z mieszkańcami, poprzez Skype – dane dostępu: Dps Harbutowice1 lub Dps Harbutowice2.