Nowy adres Domu

W związku z nadaniem ulic w miejscowości Harbutowice adres Domu zmienił się na :

Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach

ul. Beskidzka 3

32-440 Harbutowice.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.