Informacja

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar F

„Wymiana  pokrycia dachowego  na budynku B2-DPS Harbutowice (Warsztaty Terapii Zajęciowej).”

Wartość dofinansowania: 160 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:229 480,40 zł

Opis zadania: wykonano roboty remontowe polegające  na  wymianie  pokrycia dachowego wraz z wymianą okien dachowych, rynien spustowych i instalacji odgromowej na  budynku B2-DPS Harbutowice – użytkowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D

„Zakup mikrobusu  do przewozu niepełnosprawnych  uczestników WTZ.”

Wartość dofinansowania: 93 720,90 zł

Całkowita wartość zadania: 157 589,00 zł

Opis zadania: zakupiono pojazd  9 – osobowy przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich służący do przewozu uczestników WTZ (pracownie WTZ w Dobczycach).