Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania:  Dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród.

Wartość – 294 000 zł

Kwota dofinansowania  –  294 000 zł

Opis projektu:

Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Małopolskiego ze środków Budżetu Państwa na wypłatę  dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród.